Počítej, že tě to změní

Genetika mi dala do vínku dispozice slovanské ženy. Krev a mlíko. Nemám dar od pána Boha ani dostatečnou cílevědomost, takže supertréninkem nic nevykompenzuji. Moje výkony zcela jistě neposunou hranice lidstva v lezení. Ale stižena celoživotní prací s lidmi, jejich motivací, rozvojem schopností a dovedností můžu vypustit do světa jedno vážné upozornění všem lezeckým začátečníkům: „Chceš lézt? Počítej s tím, že tě to změní!“

Lezení jako cesta k sobě

Nic mě o sobě samotné nenaučilo tolik jako právě lezení. Špatná podmínka nebo nabubřelé plány? Člověk musí polknout pýchu a obrátit cestu ještě před dosažením vrcholu. Lezení odhalí lidský charakter v nejryzejší podobě – snad právě kvůli všudypřítomnému riziku. Opakované vystavování vlastnímu strachu vede k uvědomění zautomatizovaných a občas neúčelných vzorců chování (např. panika vedoucí k nelogickým rozhodnutím, která v horách bývají fatální). Jen to, co si uvědomuji, mohu pochopit a nahradit něčím jiným, co hraje v můj prospěch. Třeba se napřed zklidnit dechem, důkladně zvážit všechny možnosti a vybrat tu nejvhodnější. K tomu pod vámi neskutečná expozice – tohle se nevykouká z televize ani nenačte z knížek, to se prostě musí zažít.

Lezení jako seberozvoj

K lezení se samozřejmě hodí dobrá fyzička. I já jsem tedy začala trochu více dbát na celkovou kondici a stravu. Ve výsledku jsem to ocenila nejen já, ale i můj partner.

Lezení je navíc báječně komplexní pohyb, kterému předchází důkladná analýza situace. Klade nároky na svalovou sílu, rovnováhu a koordinaci pohybů. S každou přelezenou cestou se v mozku tvoří nové nervové spoje – říká se tomu neuroplasticita. Zjednodušeně tak lze říci, že lezení posiluje nejen svaly, ale i mozek. Od té doby, co lezu, tak nějak přirozeně stoupla má kreativita v komplikovaných pracovních záležitostech, odolnost při práci pod tlakem a schopnost čelit nečekaným zvratům nejen v pracovním životě. To je i dost dobrý argument pro zaměstnanecký benefit v podobě permice na stěnu. 

Lezení jako meditace

Mindfullness je meditace všímavosti. Lidé často absolvují i několikatýdenní kurzy, aby se naučili být v přítomném okamžiku, vnímat své tělo a zastavit neproduktivní kolotoč neustálých myšlenek ve své hlavě. Vědeckými výzkumy bylo dokázáno, že díky všímavosti vedou lidé šťastnější a spokojenější život. Garantuji vám, že při lezení budete dokonale přítomní. Se zachováním všech blahodárných účinků tohoto stavu – i bez absolvovaného výcviku. Při lezení totiž přítomní být zkrátka musíte. Na protivného šéfa nebo kopu nesplněných úkolů, kterou jste před odchodem pod skálu zanechali na pracovním stole, si v převise ani nevzpomenete. A možná se vám s tím vším potom podaří hnout efektivněji, než kdybyste seděli dlouho do noci v kanceláři. 

Lezení jako pouto

O přátelství na laně bylo napsáno mnohé. Svěřit svůj život do rukou spolulezce a pak mít ve svých rukou zase ten jeho. Mohu potvrdit, že tato pouta bývají pevnější než u jiných vztahů. Neobejdou se totiž bez vzájemné důvěry a zodpovědnosti, což jim dává skutečnou hloubku a opravdovost. A to je to, co našim srdcím dělá dobře. Stejně jako čas strávený pod skálou s partou kamarádů, se kterými sdílíte společnou vášeň a silné zážitky. Vždy je o čem povídat, čemu se zasmát, co plánovat. Taková parta lezců je ve své podstatě přirozenou komunitou, jejíž členové se vzájemně motivují k lepším výkonům. Nebo se podpoří, když se zrovna nedaří. 

Lezení jako návrat k přírodě

Při lezení jste na čerstvém vzduchu, propojení s přírodou a jejími cykly. Při pohledu do krajiny z vrcholu skály nebo z hor do údolí zjihne srdce nejednomu drsňákovi. Ale kromě rozvoje citlivosti umí lezení dávat i tvrdé lekce a pohyb v nepříznivém počasí zvyšuje schopnost čelit těžkým podmínkám. Majestátné horské štíty připomínají pomíjivost lidského života, jehož délka je ve srovnání s existencí hor zanedbatelná. V porovnání se silami přírody – ať už je to lavina, pád skalního bloku nebo mohutný sesuv svahu – si mnohem více uvědomujete, jak může být život křehký. Pro eliminaci rizika se snažíte přírodě co nejlépe porozumět. Stáváte se její vědomou součástí a vracíte se zpět ke kořenům. 

Lezení vás zkrátka změní. Není to ale tak, že když budete lézt, naleznete nirvánu, věčné štěstí a navždy spokojený život. Životní problémy, výzvy a náročná období se v životě budou objevovat se stejnou pravidelností jako u nelezců. Vzhledem k výše uvedeným příznivým účinkům lezení můžete ale životem a jeho nástrahami procházet s trochu větší lehkostí a nadhledem. Snáze udržíte balanc, když vás něco rozkolísá. 

Tak co, jste připraveni na tuhle změnu?

Bohunka Mudrová

Foto: Honza Navrátil