Co vydrží karabiny?

„Když vám karabina upadne, mohou se na ní vytvořit nebezpečné vlasové trhliny a musíte ji vyřadit.“

Tak tahle pohádka už se po generace předává mezi horolezci. Nikdo neví, kde se vzala a málokdo tuší, že je to blbost. Pakliže nedojde k poškození zámku s pojistkou, je karabina naprosto bezpečná. Žádné vlasové trhliny při pádu nevzniknou a to ani při pádu z několika desítek metrů. Z materiálového hlediska to není možné!

 

A co ještě vydrží karabiny?

Pravděpodobně vás přežijí. Narozdíl od textilních součástí horolezecké výstroje dnešní karabiny nemohou zestárnout. Jejich životnost je neomezená a to i v pracovním nasazení. Což se nedalo říct o karabinách, se kterými se lezlo ještě v polovině 20. století.

 

Historické okénko

Když Anderl Heckmair a jeho spolulezci zdolali v roce 1938 poprvé obávanou severní stěnu Eigeru, lezli s karabinami, které vážily až 190 gramů. Takových měli s sebou třeba dvacet a přitom jejich nosnost byla katastrofální. Už při menším pádu se karabiny roztáhly jak kancelářská sponka. Prvolezec jednoduše nesměl spadnout. Nevydržela by to ani karabina, ani konopné lano. Jen pro srovnání, dnešní nejlehčí karabiny váží kolem 25 gramů!

Později se na trhu objevila Schusterova karabina s nosností, tehdy neuvěřitelných, 34 kN! V dnešn í normě je pro podélnou nosnost karabin zakotvena hodnota 20 kN a to ještě s dostatečně velkou bezpečností rezervou. Hmotnost takové karabiny byla ale ještě pořád příšerná – 187 gramů.

karabiny4

Na konci 50. let pak přišel na trh revoluční produkt, který vyvinul Francouz Pierre Allain – hliníková Allainova karabina, která vážila pouhých 61 gramů! Kdo měl „Allaina“ , to už byl někdo. Cena byla skutečně vysoká.

V roce 1975 pak vtrhla na trh novinka od Salewy, dutá hliníková karabina o hmostnosti 45 gramů a s nosností 20 kN, jakou už tehdy ukládala platná norma. Koncem 80. let pak duté karabiny nahradily karabiny plné, takové jaké známe dnes…

 

Kdy se může karabina zlomit?

Nemálo karabin se už v minulosti zlomilo. Proč? Prokazatelně byly zatíženy s otevřeným zámkem! To je ale podivné, vždyť normy přikazují nosnost s otebřeným zámkem minimálně 7 kN, což odpovídá pádu z přibližně 7 až 10 metrů. Jak tedy došlo ke zlomení?

Hodnotu 7 kN vydrží karabiny jen a pouze v ideální poloze. Tedy jsou-li zatěžovány ve své ose. V praktickém použití na skalách to ale mnohdy vypadá jinak než v laboratorních podmínkách. Expresní smyčka se může v karabině byť jen mírně posunout a v tom případě karabina s otebřeným zámkem vydrží podstatně nižší zatížení odpovídající přibližné hodnotě 3,5 kN, což odpovídá nejnižšímu možnému pádu prvolezce. To znamená, že stačí, když si do karabiny jenom sednete!

Takže? Vždy dbejte, aby byl zámek karabina řádně dovřený, případně zajištěný pojistkou a neopíral se o skálu. Zámek by měl vždy směřovat směrem od skály. Hladký chod zámku zajistíte tím, že karabinu alespoň čas od času promažete olejem.

 

karabiny3A co drátěnky?

Drátěnému zámku expresky se hodně lidí vysmívá a nebudí v nich důvěru. Přesto i tento zámek musí splňovat přísné normy a má dokonce i několi výhod oproti klasickému zámku. Jednak nemůže v zimě zledovatět a druhak, a to především, mají nižší sklon k radiálním kmitům. Při případném pádu je tak nižší riziko nepatrného rozkmitání zámku a tím způsobeného zatížení karabiny s (po)otevřeným zámkem.

 

Opotřebení karabin

Možná už se vám někdy stalo, že jste na stěně dolezli k hornímu vratnému bodu a karabina byla v místě styku s lanem více čí méně obroušená. Nebo je podobně obroušená karabina, kterou požíváte v kombinaci s jistícím kyblíkem. Co takto narušená karabina vydrží? O kolik má nižší nosnost?

karabiny6

Budete se divit, ale i karabiny notně obroušené s nápadným úbytkem profilu až o 30% nevykazují v testech žádné bezpečnostní riziko a ve většině případů stále splňují normu 20 kN. Většinou se s takovými karabinami navíc setkáme při lezení s horním jištění a následném spouštění, kdy dochází k zatížení maximálně 3 kN. Samozřejmě něco jiného nastane v případě, bude-li karabina zatížena s otevřeným zámkem.

 

Zatížení v ohybu

Co máme na mysli zatížením v ohybu? Například to, láme-li se tělo karabiny při zatížení například o skalní hranu. V takovém případě mnoho nevydrží. V tomto ohledu jsou vlastně všechny dnešní karabiny dost poddimenzovány a v takovém případě stačí jen mírný pád do lana a karabina se může přelomit „vejpůl“. Výjimkou jsou ferratové karabiny, které musí v rámci normy vydržet i zatížení přes hranu.

karabiny5

Naštěstí je nebezpečí lomu karabiny přes skalní hranu natolik zřejmé, že dosud nebyla zaznamenána jediná nehoda tohoto druhu. Stačí prodloužit jistící bod plochou smyčkou a rázem je vše mnohem bezpečnější.

 

Takže…?

Největším problém karabin je zatížení s otevřeným zámkem. Tomu lze předejít několika způsoby:

  • Používejte karabiny se šroubovací pojistkou zámku a vždy zámek řádně zkontrolujte.
  • Ještě lépe používejte karabiny s uzávěrem typu Triplex.
  • Karabiny a expresky cvakejte tak, aby se neopíraly zámkem o skálu.
  • Pokud nejste přesvědčeni, že se zámek expresky nemůže opřít o skálu, založte do kruhu či borháku raději dvě expresky zámky proti sobě.

karabiny1

 

Lezte bezpečně a dobře se bavte,

Vaši CéTéčkáři


 

Zaregistrujte se získávejte další tipy a zajímavosti z vertikálního světa  [mc4wp_form id=“1225″]