Tolik provedeme za rok zátěžových testů lezeckého materiálu. To znamená jeden test každých 6 minut.